Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec.

Lp.

Miejscowość

Lokalizacja ewidencyjna działki

Lokalizacja leśna

Rodzaj i klasa użytku

Powierzchnia [ha]

Identyfikator administracyjny

Leśnictwo

adres leśny

1.

Zborowskie

240703_2.0009.AR_10.284/2

Ciasna

02-19-1-03-149   -m   -00

Ł IV

0,4702

Zborowskie

240703_2.0009.AR_10.284/2

Ciasna

02-19-1-03-149   -n   -00

Ps IV

0,5567

2.

Wędzina

240703_2.0008.AR_9.187/41

Ponoszów

02-19-1-02-63    -p   -00

R V

0,1172

Wędzina

240703_2.0008.AR_9.187/41

Ponoszów

02-19-1-02-63    -r   -00

R IVA

0,4422

3.

Kośmidry

240707_2.0003.AR_2.222/13

Łagiewniki

02-19-1-10-655   -a   -00

Ł V

1,7835

 

Dokumenty do pobrania: