Lista aktualności Lista aktualności

Drogi leśne

Uprzejmie informujemy, że wszystkie drogi leśne w Nadleśnictwie Lubliniec są wyłączone z ruchu pojazdami silnikowy, zaprzęgowymi i motorowerami (podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).

Powyższy zapis nie dotyczy rowerów oraz osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Informujemy również, że tablice "Zakaz ruchu" zostały ustawione tylko i wyłącznie przy drogach leśnych znajdujących się w ciągu dróg publicznych.

Kliknij aby otworzyć -> Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubliniec.