Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana organizacji pracy w biurze Nadleśnictwa

Od dnia 21 stycznia 2022 roku – do odwołania pracownicy biura Nadleśnictwa Lubliniec pracują w systemie pracy zdalnej.

W związku z przedłużającą się sytuacją zagrożenia zarażeniem wirusem SARS CoV-2 mając na względzie obowiązującą ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dniem 21 stycznia 2022 roku dostęp do pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lubliniec będzie możliwy po wcześniejszym powiadomieniu sekretariatu (telefon nr 34 351 33 38, lub dzwonek).

Przyjmowanie interesantów w biurze Nadleśnictwa powinno być ograniczony wyłącznie do sytuacji niezbędnych – w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.