Lista aktualności Lista aktualności

Rowery dla lublinieckiej Policji

We wtorek 28 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu nastąpiło oficjalne przekazanie 3 rowerów, na których policjanci będą patrolować teren powiatu lublinieckiego. Zakup jednośladów został w całości sfinansowany przez Nadleśnictwa Lubliniec, Herby i Koszęcin i to na terenie tych gmin patrole rowerowe można będzie spotkać aż do jesieni.Policjanci w trakcie patroli rowerowych pełnią służbę w specjalnych, letnich mundurach. Będą patrolować ulice, osiedla, skwery i parki, natomiast dzielnicowi z Lublińca, Herb i Koszęcina podległe im rejony służbowe. Stróże prawa na rowerach pojawią się wszędzie tam, gdzie dojazd radiowozem jest utrudniony lub wręcz niemożliwy, a dotarcie patrolu pieszego zajęłoby więcej czasu.W czasie patrolowania przydzielonych rejonów służbowych mundurowi na rowerach będą głównie zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i właścicieli jednośladów, a także weryfikować zgłoszenia naniesione przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stróże prawa będą sprawdzać miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu czy innych naruszeń ładu i porządku publicznego. Rowerowe, policyjne patrole będzie można spotkać na ścieżkach rowerowych i drogach biegnących przez tereny leśne, gdzie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej będą dbali o bezpieczeństwo oraz egzekwowali przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenach leśnych. Liczymy na to, że widok mundurowych na rowerze zachęci mieszkańców powiatu lublinieckiego do aktywnego spędzania wolnego czasu, a służba pełniona w ten sposób wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego.