Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec.