Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśniczy lub Zastępca Nadleśniczego przyjmują osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 15.00.


Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie zainteresowanych odbywa się kolejnego dnia roboczego w godzinach 13.00-15.00.