Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W Nadleśnictwie Lubliniec istnieje obecnie 12 drzew zarejestrowanych, jako pomniki przyrody pod dziesięcioma pozycjami ewidencyjnymi oraz pomnikowy głaz narzutowy. Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Art. 40) obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubliniec


Lp.

Leśnictwo
Oddział
Pododdział


Obiekt


Ilość

Gmina
Miejscowość

Wiek
Rozmiary
[cm/m]


Uwagi

1.

Ponoszów
99 f

wiąz szypułkowy

1

Ciasna
Ponoszów

-
123/27


Rezerwat

2.

Ponoszów
100 b

Jesion Wyniosły

1

Ciasna
Ponoszów

-
114/25

Rezerwat
2019r. martwy

3.

Ciasna
177 b

Dąb Szypułkowy

1

Ciasna
Glinica

160

110/22

 

4.

Ciasna

205 b

Dąb szypułkowy

1

Ciasna

Ciasna

400

122/-

 

5.

Brzezinki

353 a

Dąb szypułkowy

1

Dobrodzień
Rzędowice

-

200/26

Zamierający

6.

Sieraków

399 a

Głaz narzutowy

1

Olesno
Łomnica

obwód ok. 600 cm, wys. 150cm

Granit skandynawski szaro - czerwony

7.

Sieraków
444 g

Buk pospolity

1

Ciasna
Sieraków

-
110/30

Rezerwat

8.

Sieraków
444 g

Dąb szypułkowy

1

Ciasna

Sieraków

-

155/28

Rezerwat

9.

Wystrzyca

568 b

Buk pospolity

3

Dobrodzień
Gosławice

130

101-135/-

 

10.

Łagiewniki
655 r

Dąb szypułkowy

1

Pawonków
Kośmidry

250

150/23

 

11.

Rędziny
535 f

Dąb szypułkowy

1

Dobrodzień

Zwóz

-

185/35

Ustanowiony 25.03.2019r.