Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na gruntach nadleśnictwa występuje 11 pomników przyrody. 10 z nich to drzewa, głównie dęby szypułkowe, ale też przedstawiciele innych gatunków: buk, jesion, wiąz. Jeden z pomników przyrody to głaz narzutowy.

Poza gruntami nadleśnictwa ale w jego terytorialnym zasięgu znajduje się 16 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew lub głazy narzutowe.


Lp.

Rodzaj aktu powołującego

Położenie

Rodzaj pomnika

Numer rejestru

Obwód

Uwagi

Pomniki przyrody na gruntach Nadleśnictwa Lubliniec

1

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Nadl. Lubliniec

Leśn. Lubliniec

oddz.338 d

(Leśniczówka)

 

Dąb szypułkowy

3/19

431

 

2

Rozporządzenie nr 4/96  Wojewody Częstochowskiego z dnia 06.02.96r. (Dz. U. Nr 2/96, poz. 5.

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Sieraków

 oddz. 144g

Rez. „Cisy koło Sierakowa"

Buk pospolity

19/273

312

 

3

Rozporządzenie nr 4/96  Wojewody Częstochowskiego z dnia 06.02.96r. (Dz. U. Nr 2/96, poz. 5. 

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Sieraków

 oddz. 144g

Rez. „Cisy koło Sierakowa"

Dąb szypułkowy

19/274

460

 

4

Rozporządzenie nr 4/96  Wojewody Częstochowskiego z dnia 06.02.96r. (Dz. U. Nr 2/96, poz. 5. 

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Ciasna

 oddz. 205 c

Dąb szypułkowy

19/275

384

 

5

Rozporządzenie nr 4/96  Wojewody Częstochowskiego z dnia 06.02.96r. (Dz. U. Nr 2/96, poz. 5. 

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Ponoszów

 oddz. 99 f

Wiąz szypułkowy

19/276

324

 

6

Rozporządzenie nr 4/96  Wojewody Częstochowskiego z dnia 06.02.96r. (Dz. U. Nr 2/96, poz. 5. 

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Ponoszów

 oddz.100b

Jesion wyniosły

19/277

332

 

7

Rozporządzenie nr 24/98  Wojewody Częstochowskiego z dnia 17.12.1998r.  – Dz. U. Nr 24, poz. 259

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Ciasna  oddz. 177 b

Dąb szypułkowy

19/321

 

 

8

Orzeczenie nr 13/161/53 PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Nadl. Lubliniec

Leśn. Koszwice

 oddz. 55 r

Dąb szypułkowy

43/206

370

 

9

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 7 listopada 2005 r. Nr 72, poz. 2231

Nadl. Lubliniec

L-ctwo Brzezinki

Oddz. 53a

Dąb szypułkowy

447

626

 

10

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 7 listopada 2005 r. Nr 72, poz. 2231

Nadl. Lubliniec

L-ctwo Wystrzyca

Oddz. 268b

3 buki pospolite

6/246

320-425

 

11

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 7 listopada 2005 r. Nr 72, poz. 2231

Nadl. Lubliniec

Leśnictwo Sieraków

 oddz. 99a

Głaz narzutowy

200

 

 

Pomniki przyrody poza gruntami nadleśnictwa w granicach zasięgu terytorialnego

1

Orzeczenie nr 13b/16/57 z 27.06.1957r. o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Próg Woźnicki, Lubliniec,

 Pl. K. Mańki

narożnik ul. Paderewskiego

i K. Miarki

Granit biotytowy

głaz

3/15

420

 

2

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Próg Woźnicki,

Lubliniec –w pobliżu zamku lublinieckiego (dawniej-teren

Szpitala psychiatrycznego)

Cis pospolity

3/16

98

 

3

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Próg Woźnicki,

Lubliniec

ul. Sobieskiego 7

przy budynku sądu

Buk pospolity

3/17

340

 

4

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Próg Woźnicki,

Lubliniec, ul.

Pl.H.Sienkie-

Wicza (obok BS)

Dąb szypułkowy

3/18

495

 

5

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Lubliniec

ul. Piłsudskiego 23

Wiąz szyp.

3/20

365

 

6

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Lubliniec

Teren szpitala psychiatrycznego

Dąb szypułkowy

3/21

376

 

7

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Lubliniec

ul. Sokoła 6

Lipa drobnolistna

3/22

304

 

8

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Dz. 368/166 km 5 

Lubliniec

Cmentarz Żydowski

Żywotnik zachodni

Grupa (15 szt.) – obecnie grupa 6 żywotników

3/23

100-110

 

9

Orzeczenie nr 13b/41/55 z 19.11.1955 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Stalinogrodzie Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Sieraków

skrzyż. Dróg

Sieraków- Wędzina

Dz. 162/63 k.m. 7

Własność prywatna ul. Ceramiczna 3 Ponoszów Sieraków Śl.

Dąb szypułkowy

19/84

460

 

10

Orzeczenie nr 13b/41/55 z 19.11.1955 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Sieraków

ul. Parkowa 2

park pałacowy

Dz. 162/63 k.m. 7 Sieraków Wł. Zamek „DE CHAMBRES" Sp. z o.o. ul. Astronomów 3

01-450 Warszawa

Dąb szypułkowy i

Lipa drobnolistna

grupa – (11 szt.)

 

19/85

Dąb szyp.

4 szt. 308-480cm

Lipa dr.

7 szt 210-395cm

 

11

Orzeczenie nr 13b/25/55 PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Sadów

ul. Powstańców 85

Cis pospolity

29/141

 

 

12

Orzeczenie nr 13b/11/57 PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - zm. Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Sadów

ul. Powstańców 81

Cis pospolity

29/147

123

 

13

Orzeczenie nr 13b/14/57 PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Sadów

w ogrodzie przy plebanii

Dz. 597/1 Nr 122 24 Sadów

Głaz narzutowy

Granit czarny

29/148

425

 

14

Orzeczenie nr 13b/15/57 PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -. Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Sadów

droga relacji Lubliniec- Koszęcin

Głaz narzutowy

Granit czarny

29/149

365

 

15

Orzeczenie nr 13/160/53 PWRN w Stalinogrodzie

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego -  Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Pawonków

pastwisko obok cmentarza

Dąb szypułkowy

43/205

477

 

16

Decyzja nr RL/OP/b/19/62 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 06.07.1962r.

Rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.

Gwoździany

park pałacowy

różnogatunkowa

grupa – 5 szt.

platan klonolistny tulipanowiec am. lipa szerokolistna 2 szt. dąb szyp.

43/207

Platan 234

Tulip. – 240

Lipa – 382, 300

Dąb - 310