Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronione

Obszary chronionego krajobrazu

Fragment obszaru nadleśnictwa znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie". Jest to obszar utworzony w 1988 r. Obecnie jego funkcjonowanie reguluje Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.

OCHK zajmuje powierzchnię 118 367 ha na terenie gmin: Chrzątowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice. Obszar nadleśnictwa położny na terenie OCHK to fragment lasów w gminie Zębowice, w oddz.: 350, 351, 357-365 obrębu leśnictwa Brzezinki. Łącznie na terenie OCHK powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Lubliniec wynosi: 263,82 ha.

Obszar został utworzony w celu ochrony krajobrazu leśno-rolnego wkomponowanego w zwarte kompleksy Borów Stobrawskich.