Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec
PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec
+ 48 34 351 33 38

42-700 Lubliniec

ul. Myśliwska 1

NIP 575 000 88 82

REGON 150 527 030

 

Godziny urzędowania biura jednostki oraz kancelarii leśnictw:

od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP): /PGL_LP_0219/SkrytkaESP

 

Nr konta bankowego: 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Nr konta do wpłat wadium, zabezpieczeń i kaucji: 73 1020 1664 0000 3702 0117 1529

 

Informujemy o możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych przy płatnościach realizowanych przez osoby fizyczne za pomocą terminali płatniczych, w które zaopatrzona jest siedziba Nadleśnictwa Lubliniec  - kasa,  jak również wszystkie Leśnictwa. Zachęcamy do korzystania z tej opcji płatności.

Nadleśniczy
mgr inż. Zbigniew Znojek
+48 34 351 33 38 wew. *121
Zastępca Nadleśniczego
dr inż. Krzysztof Lysik
+48 34 351 33 38 wew.*311
Sekretarz
mgr inż. Marzena Wątor-Znojek
+48 34 351 33 38 wew. *671
Główny Księgowy
mgr Gabriela Haneczok
+48 34 351 33 38 wew. *611

Pion Nadleśniczego

Mirosław Szleper
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *219
Przemysław Walisko
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *218
Jerzy Pilc
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *220
Gabriela Liszka-Buba
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *131
Andrzej Kaczmarzyk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *221; kom. +48 602 463 415

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Michał Usień
Stanowisko ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. ochrony przyrody, administracji SILP
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *335
Marek Krakowski
Stanowisko ds. sprzedaży drewna
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *338
Jakub Janas
Stanowisko ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. 333
Tobiasz Czuratis
Stanowisko ds. zagospodarowania lasu i edukacji
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *332

Pion Sekretarza

Grażyna Pytel
Sekretarka
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *100
Marek Morawiec
Stanowisko ds. remontowo-budowlanych
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *672
Katarzyna Bednarek
Stanowisko ds. infrastruktury leśnej
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *673

Pion Głównego Księgowego

Ewa Hoffmann
Stanowisko ds. finansowych
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *613
Renata Matejczyk
Księgowa
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *615
Julia Haneczok
Księgowa
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *612
Martyna Mól
Księgowa
Tel.: +48 34 351 33 38 wew.*616

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (Ochrona Przeciwpożarowa Lasu)

Dyżurny PAD - Telefon stacjonarny
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *444
Dyżurny PAD - Telefon komórkowy
Tel.: +48 888 609 219

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych