Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec
PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec
+ 48 34 351 33 38
+ 48 34 373-40-12

42-700 Lubliniec

ul. Myśliwska 1

Nadleśniczy
mgr inż. Zbigniew Znojek
+48 34 351 33 38 wew. *121
Zastępca Nadleśniczego
dr inż. Krzysztof Lysik
+48 34 351 33 38 wew.*311
Sekretarz
mgr inż. Marzena Wątor-Znojek
+48 34 351 33 38 wew. *671
Główny Księgowy
mgr Gabriela Haneczok
+48 34 351 33 38 wew. *611

Pion Nadleśniczego

Jerzy Ceglarek
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *123
Jerzy Pilc
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *124
Gabriela Liszka-Buba
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *673
Andrzej Kaczmarzyk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *122; kom. +48 602 463 415
Adam Siekiera
Strażnik Leśny
Tel.: +48 721 280 426

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Przemysław Walisko
Stanowisko ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *332
Michał Usień
Stanowisko ds. ochrony lasu, ochrony p-poż.
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *335
Jakub Janas
Stanowisko ds. sprzedaży drewna I
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *333
Marek Krakowski
Stanowisko ds. sprzedaży drewna II
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *338
Andrzej Gajda
Stanowisko ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *334
Aleksandra Szafran
Stanowisko ds. stanu posiadania i edukacji
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *337

Pion Sekretarza

Grażyna Pytel
Sekretarka
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *100
Marek Morawiec
Stanowisko ds. remontowo-budowlanych
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *672

Pion Głównego Księgowego

Ewa Hoffmann
Stanowisko ds. finansowych
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *613
Renata Cuber
Księgowa
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *614
Renata Matejczyk
Księgowa
Tel.: +48 34 351 33 38 wew. *615

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych