Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

fot. Paweł Wesołowski

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Lubliniec prowadzona jest na terenie 9 obwodów łowieckich, wydzierżawionym następującym kołom łowieckim: „Dzik” w Dobrodzieniu, „Symiga” w Borkach Wielkich, „Łoś” Bytom, „Bażant” Siemianowice, „Żubr” Księży Las, „Hubertus” w Lublińcu, WKŁ „Grot”  nr 470 Wrocław, „Żbik” Katowice w Solarni oraz „Bór” w Kośmidrach.

Szacowana liczba zwierzyny na obszarze Nadleśnictwa Lubliniec wg. stanu na dzień  10.03.2019 r.  wynosi:

- zwierzyna gruba: jelenie – 853 szt. sarny – 1712 szt. dziki – 183 szt. daniele – 11 szt.

- zwierzyna drobna: lisy – 348 szt. jenoty – 140 szt. borsuki – 95 szt. szakale złociste – 1szt. kuny – 103 szt. norki amerykańskie – 49 szt. tchórze zwyczajne – 45 szt. szopy pracze – 1 szt. piżmaki – 31 szt. zające szaraki – 811 szt. dzikie króliki – 10 szt.

- ptaki łowne: bażanty – 788 szt. kuropatwy – 143 szt. oraz dzikie gęsi, dzikie kaczki, gołębie grzywacze, słonki i łyski.