Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Konkurs o lesie

Międzyszkolny Konkurs o Lesie odbył się w SP Kośmidy

„Międzyszkolny konkurs wiedzy o lesie – 90 lat Lasów Państwowych"

 

26 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kośmidrach odbył się „Międzyszkolny konkurs wiedzy o lesie – 90 lat Lasów Państwowych". Organizatorem przedsięwzięcia było SK LOP „Kajtek" działające przyPublicznej Szkole Podstawowej w Kośmidrach pod kierunkiem Brygidy Cziudai oraz Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Lublińcu. Natomiast patronat nad konkursem sprawowało Nadleśnictwo Lubliniec oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy o znaczeniu lasu, organizmach żyjących w lesie, pracy leśnika. Konkurs doskonalił również umiejętność zdobywania wiedzy przez zabawę oraz umiejętność współpracy w parach.

Doskonale przygotowani uczniowie wykazali się dużą wiedzą o piętrowej budowie  lasu, typach lasów, mieszkańcach lasu, łańcuchach pokarmowych w lesie. Bardzo dobrze odpowiedzieli na pytania dotyczące pracy leśnika i historii Lasów Państwowych w Polsce.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV- VI. Każda szkoła wystawiła drużynę dwuosobową, która wspólnie brała udział we wszystkich konkurencjach.  

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: testy wiedzy oraz test wiedzy praktycznej czyli rozpoznawanie fragmentów drzew i krzewów.

W konkurencjach wzięły udział drużyny następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. E.Stein w Lublińcu w składzie Małgorzata Wawroś i Zuzanna Brzezina

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu w składzie  Szymon Bula i Wiktor Małysa

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu w składzie Aleksandra Just i Adam Kuś

4. Szkoła Podstawowa w Pankach w składzie Martyna Mazur i Barbara Stępień

5. Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych w składzie Kacper Michalski i Dawid Swoboda

6. Szkoła Podstawowa w Kośmidrach w składzie Aleksandra Swoboda i Dominika Psyk.

Komisja konkursowa pracowała w następującym składzie:

Maria Jasińska – wiceprezes ZO LOP w Częstochowie;

Edward Łokieć – członek Koła Łowieckiego „Żbik";

Remigiusz Brzeziński – pracownik Nadleśnictwa Lubliniec oraz prezes ZO LOP w Lublińcu;

Anna Kopyto – nauczyciel bibliotekarz oraz współkoordynator konkursu.  

 

Po bardzo wyrównanej walce i podsumowaniu dwóch etapów konkursu wyniki były następujące:

Miejsce I – SP w Pankach 83 pkt.

Miejsce II – SP nr 1 w Lublińcu 75 pkt.

Miejsce III – SP w Kośmidrach 72 pkt.

Wyróżnienie I – SP nr 3 w Lublińcu 67 pkt.

Wyróżnienie II – SP im. E. Stein 65 pkt.

Wyróżnienie III – SP w Łagiewnikach Małych 29 pkt.

Sponsorem nagród głównych i poczęstunku było Nadleśnictwo Lubliniec. Nagrody rzeczowe ufundował  ZO LOP w Częstochowie, a kalendarze na 2015 rok - SKO w Kośmidrach. Słodycze dla uczestników konkursu przywiózł partner szkoły łowczy - Edward Łokieć. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyła Dyrektor Szkoły - Teresa Kopyto, opiekun LOP - Brygida Cziudai oraz zaproszeni goście. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Zwycięzcom gratulujemy obszernej wiedzy z zakresu, biologii, dendrologii oraz przyrody.