Asset Publisher Asset Publisher

Wycinka lasu w Kokotku

Wobec wielu nieprawdziwych informacji jakie pojawiły się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych nt. wycinki lasu w Kokotku, na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w oddziale 766di informujemy, że:
1. Wycinka powierzchni zrębowej na powierzchni 3,61 ha jest zaplanowana i zgodna z Planem Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska i poleconym do pełnej realizacji Nadleśnictwu Lubliniec.
2. Wycinka drzewostanu nie ma związku z uruchomieniem w tym miejscu piaskowni i pozyskania piasku w celach komercyjnych.
3. Przedmiotowa powierzchnia nie stanowi działki deweloperskiej, ani działki inwestycyjnej związanej z budową drogi S11.
4. Planowane działania gospodarcze wobec przedmiotowej powierzchni to przygotowanie powierzchni do naturalnego odnowienia lasu już w bieżącym roku i jak najszybsze przywrócenie jej do produkcji leśnej.