Asset Publisher Asset Publisher

Regionalny konkurs wiedzy o lesie 2017

9 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kośmidrach odbył się „Regionalny konkurs wiedzy o lesie". Organizatorem przedsięwzięcia było SK LOP „Kajtek" działające przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kośmidrach pod kierunkiem Brygidy Cziudai oraz Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Lublińcu. Natomiast patronat nad konkursem sprawowało Nadleśnictwo Lubliniec oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy o znaczeniu lasu, organizmach żyjących w lesie, pracy leśnika. Konkurs doskonalił również umiejętność zdobywania wiedzy przez zabawę oraz umiejętność współpracy w parach.

Doskonale przygotowani uczniowie wykazali się dużą wiedzą o piętrowej budowie  lasu, typach lasów, mieszkańcach lasu, łańcuchach pokarmowych w lesie. Bardzo dobrze poradzili sobie z pytaniami na temat historii lasów w Polsce oraz pracy leśnika.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV- VI. Każda szkoła wystawiła drużynę dwuosobową, która wspólnie brała udział we wszystkich konkurencjach.  

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: testy wiedzy oraz test wiedzy praktycznej czyli rozpoznawanie fragmentów drzew i krzewów.

W konkurencjach wzięły udział drużyny następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. E.Stein w Lublińcu w składzie Małgorzata Wawroś i Szymon Wieczorek

2. Szkoła Podstawowa w Lisowicach w składzie  Maja Chyra i Dominika Jureczko

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu w składzie Wojciech Kucharski i Magdalena Kachel

4. Szkoła Podstawowa w Pankach w składzie Martyna Mazur i Aurelia Antończak

5. Szkoła Podstawowa w Pawonkowie w składzie Mateusz Kandziora i Kacper Mańka

6. Szkoła Podstawowa w Kośmidrach w składzie Karol Woźniak i Tatiana Gawenda.

Komisja konkursowa pracowała w następującym składzie:

Maria Jasińska – wiceprezes ZO LOP w Częstochowie;

Remigiusz Brzeziński  –leśnik, prezes ZO LOP w Lublińcu;

Marek Pleńkowski – pracownik Nadleśnictwa Lubliniec;

Edward Łokieć – członek Koła Łowieckiego „Żbik".  

Po wyrównanej walce i podsumowaniu dwóch etapów konkursu wyniki były następujące:

Miejsce I – SP w Pankach 92 pkt.

Miejsce II – SP im. E. Stein w Lublińcu 76 pkt.

Miejsce III – SP w Kośmidrach 70,5 pkt.

Wyróżnienie - SP w Pawonkowie 66,5 pkt.

Wyróżnienie – SP nr 3 w Lublińcu 61 pkt.

Wyróżnienie  – SP w Lisowicach 53 pkt.

Sponsorem nagród głównych było Nadleśnictwo Lubliniec. Nagrody rzeczowe ufundował ZO LOP w Częstochowie, a poczęstunek SK LOP „Kajtek" działające przy SP w Kośmidrach. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyła Dyrektor Szkoły - Teresa Kopyto, opiekun LOP - Brygida Cziudai oraz zaproszeni goście. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Zwycięzcom gratulujemy obszernej wiedzy z zakresu biologii, dendrologii oraz przyrody.