Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty z hodowli lasu.

W czwartek 26 września w Nadleśnictwie Lubliniec odbyły się wewnętrzne warsztaty terenowe dla pracowników Służby Leśnej dotyczące hodowli lasu, a w szczególności:
- wykonywania czyszczeń w wielogatunkowych uprawach,
- przebudowy drzewostanów z wykorzystaniem wprowadzonych podszytów,
- awansowego przygotowania gleby,
- likwidacji zbędnych grodzeń upraw,
- wykorzystania naturalnego odnowienia w przebudowie drzewostanu.
Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.