Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie BHP

 

W dniu 18 maja br. odbyło się szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników Zakładów Usług Leśnych wykonujących prace dla naszego Nadleśnictwa oraz pracowników Służby Leśnej.

Szkolenie otworzył  Nadleśniczy Zbigniew Znojek. Część seminaryjną poprowadzili: Zastępca Nadleśniczego – Henryk Waga, Główny Specjalista ds. bhp i ochrony mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wojciech Jaroń, Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Tomasz Kukurowski oraz Sekretarz Marzena Wątor-Znojek. Poruszono zagadnienia związane z prawem i obowiązkami pracowników, przywołano także kilka wypadków, które wydarzyły się ostatnio podczas pracy w lesie. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych drwali – operatorów pilarek  oraz  Służby Leśnej Nadleśnictwa Lubliniec w zakresie prawidłowej techniki ścinki oraz zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacji zagrożeń.

Po części seminaryjnej zorganizowany został wyjazd w teren gdzie odbyły się zajęcia praktyczne w Leśnictwie Sieraków. Wyposażenie drwala do celów prezentacji zapewnił szkolonym Pan Henryk Brol, członek Konsorcjum Dobrodzień.

Profesjonalny instruktaż prawidłowej ścinki i obalania ze szczególnym uwzględnieniem drzew trudnych przeprowadził Instruktor ścinki drzew – Damian Sieber Leśniczy Leśnictwa Górniki w Nadleśnictwie Brynek.

Punktem, którego nie mogło zabraknąć był pokaz pomocy przedmedycznej, który odbył się staraniem Zakładu Usług Leśnych Piotr Wyląg - członek Konsorcjum Dobrodzień. Zasady udzielania pierwszej pomocy prezentował Ratownik Medyczny – Piotr Labocha.

Wszyscy uczestnicy szkolenia  aktywnie uczestniczyli w jego programie i wyrazili potrzebę organizowania podobnych szkoleń w przyszłości.

Tradycyjnie szkolenie zakończono ogniskiem i poczęstunkiem.