Asset Publisher Asset Publisher

Respirator od leśników dla szpitala zakaźnego w Raciborzu

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach sfinansują zakup respiratora na walkę z pandemią SARS-CoV-2.

To odpowiedź na inicjatywę Ministra Środowiska, zaangażowania PGL LP, do wsparcia szpitali kwotą 2 mln zł.

W naszym regionie, beneficjentem jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, przekształcony na mocy specustawy w szpital zakaźny, gdzie od 16 marca leczeni są pacjenci zarażeni koronawirusem.

- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie – w czasie epidemii – każda okazana pomoc jest dużym wsparciem. Za dwa miliony złotych można zakupić szereg potrzebnych teraz środków do ratowania zdrowia i życia. Polska Służba Zdrowia codziennie walczy o ludzkie życie. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w walkę z epidemią” – podkreślił minister środowiska Michał Woś.

Akcje pomocy w poszczególnych regionach koordynuje Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny LP, który już 19 marca zwrócił się specjalnym pismem do dyrektorów regionalnych o wsparcie społecznej akcji odpowiedzialności w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.

- Respirator, to nasza darowizna z dodatniego wyniku finansowego, którego część, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być przekazana na cele społecznie użyteczne. Jestem przekonany, że dzisiaj nie ma ważniejszego celu niż ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Wykorzystując jedyne dostępne nam, zgodne z przepisami rozwiązania, wykazujemy społeczną odpowiedzialność w tak trudnym czasie – wyjaśnia Jurand Irlik, zastępca dyrektora RDLP w Katowicach ds. ekonomicznych.

- Pomoc służbie zdrowia jest w obecnej sytuacji tak oczywista, że z pewnością beneficjenci, którzy w ubiegłych latach korzystali z naszego wsparcia, że wymienię ochotnicze straże pożarne czy organizacje pożytku publicznego, jak stowarzyszenia czy fundacje realizujące cele społecznie użyteczne, nie powinni być zawiedzeni, że tym razem wybraliśmy inny cel – mówi Arkadiusz Wojciechowicz, dyrektor RDLP w Katowicach.

Jak ustaliliśmy, dyrekcja szpitala w Raciborzu na bieżąco monitoruje sytuację na rynku sprzętu medycznego.

- Przy zakupie wskazany jest pośpiech. Sprzęt, który chce pozyskać szpital, należy do towarów deficytowych, dlatego bez zbędnych pośredników, mając zapewnienie finansowania, już bezpośrednio negocjuje zakup określonego modelu, aby spełniał wszystkie potrzeby placówki – dodaje.

Pośpiech jest wskazany również ze wskazań medycznych. Jak poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski, liczba zarażonych koronawirusem przekroczyła w Polsce dwa tysiące osób, a jesteśmy niestety jeszcze przed prognozowanym szczytem zachorowań. W każdym szpitalu zakaźnym powinno być co najmniej 10 proc. łóżek respiratorowych, na których będzie można pomóc pacjentom w najcięższym stanie.

- Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom jak leśników z RDLP w Katowicach, to wskazane w przepisach minimum zostanie znacznie przekroczone, zwiększając szanse pacjentów wymagających w chorobie pomocy specjalistycznego sprzętu medycznego – podsumowuje dyrektor Wojciechowicz.

Udzielenie wsparcia finansowego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych na zwalczanie epidemii nie jest jedynym. Jesteśmy gotowi do dalszej pomocy, poprzez udostępnienie ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych, znajdujących się na terenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.