Asset Publisher Asset Publisher

Posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP)

W dniu 7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) w celu wypracowania „Założeń do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu" dla Nadleśnictwa Lubliniec na lata 2020-2029 wraz                         z Programem Ochrony Przyrody (POP) i Prognozą oddziaływania tego planu na środowisko (POnŚ).                     W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zespołu Ochrony Lasu, Lokalnych Władz Samorządowych, Przedsiębiorców Leśnych, Państwowej Straży Pożarnej, Komitetu Ochrony Orłów, Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Obradom przewodniczył Zastępca Dyrektora RDLP w Katowicach Hubert Wiśniewski.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec Zbigniew Znojek zapoznał uczestników spotkania z Referatem Nadleśniczego, dotyczącym   Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na lata 2020-2029. W referacie zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące: zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, istniejących form ochrony przyrody, zasobów drzewnych, planowanych zabiegów hodowlanych, zagrożeń trwałości lasu oraz inne zagadnienia projektowe specyficzne dla Nadleśnictwa Lubliniec. W trakcie prezentacji referatu,  zaproszeni goście wnosili uwagi i spostrzeżenia dotyczące zagadnień związanych z planowanym urządzeniem lasu na lata 2020 – 2029.