Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargach

W związku z migracją stron BIP Nadleśnictwa Lubliniec do nowego portalu w domenie gov.pl, od dnia 13.07.2021 do zakończenia procesu migracji ogłoszenia o zamówieniach publicznych publikowane będą na poniższej stronie pod adresem: https://lubliniec.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargach

17.09.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. "„Remont dróg leśnych i konserwacja przydrożnych rowów na terenie Nadleśnictwa Lubliniec” :

31.08.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. „Remont dróg leśnych i konserwacja  przydrożnych rowów na terenie Nadleśnictwa Lubliniec”:

 

25.08.2021 Zamówienie p.n."Przebudowa schodów wejściowych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Nadleśnictwa

                   Lubliniec w Lublińcu przy ul. Myśliwskiej 1

                  Załącznik 1-dokumentacja przetargowa

                  Załącznik 2-dok. projekrojektowa zamieszczona w materiałach do pobrania

 

  23.08.2021- Informacja o wyborze wykonawcy-świadczenie stałej pomocy prawnej

                       załącznik

 

 23.08.2021-Zestawienie ofert świadczenie stałej pomocy prawnej

     załącznik

16.08.2021-informacja o wynorze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n.Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Rędziny

    załącznik

 

  • 10.08.2021 - Zamówienie pn: "Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą prawną od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. z możliwością dalszego przedłuzenia:

 

  • 10.08.2021 - Informacja z otwarcia ofert - Dotyczy: „Remont dróg leśnych i konserwacja  przydrożnych rowów na terenie Nadleśnictwa Lubliniec”:

 

  • 10.08.2021 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Dotyczy: „Remont dróg leśnych i konserwacja przydrożnych rowów na terenie  Nadleśnictwa Lubliniec”:

 

  • 29.07.2021 - Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zamówienia pn: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Rędziny„:

 

 

  • 26.07.2021 - Zamówienie pn: „Remont dróg leśnych i konserwacja przydrożnych rowów na terenie Nadleśnictwa Lubliniec”: