Asset Publisher Asset Publisher

Ocena sytuacji zdrowotno-sanitarnej drzewostanów sosnowych

W naszych lasach niemal rokrocznie powtarzają się zjawiska klęskowe takie jak okiść i gołoledź w styczniu 2010 roku, burza gradowa w lipcu 2012 roku, huraganowe wiatry latem 2015 roku  i w czerwcu 2016 roku, czy wreszcie okiść z 19 kwietnia tego roku. Również powtarzająca się aktywność gradacyjna osnui gwiaździstej należy do jednych z największych zagrożeń biotycznych dla ekosystemów leśnych Nadleśnictwa Lubliniec. Drzewostany Obrębu Lubliniec stanowią pierwotne i stałe, a także wtórne oraz migracyjne ogniska gradacyjne tego szkodnika.

Ocenie sytuacji zdrowotno – sanitarnej drzewostanów sosnowych oraz przebiegu rójki osnui gwiaździstej poświęcono lustrację terenową w której uczestniczyli Mirosław Niebrzydowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Katowicach, Wiesław Szczepański – Starszy Specjalista Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP    w Katowicach, Zbigniew Znojek  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec oraz Henryk Waga – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec.

W trakcie lustracji stwierdzono tylko pojedynczy posusz  i wywroty sosnowe, co świadczy mimo powtarzających się szkód abiotycznych o utrzymywaniu dobrego stanu sanitarnego lasu. W wyniku ochłodzenia po 10 kwietnia nastąpiło zahamowanie rójki osnui gwiaździstej, co może finalnie obniżyć zagrożenie drzewostanów ze strony szkodnika.