Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wewnętrzny

Nabór wewnętrzny na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Lubliniec.

Regulamin rekrutacji wewnętrznej na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Lubliniec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2022 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec ogłasza nabór na stanowisko Podleśniczego - Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na czas zastępstwa.

Rekrutacja skierowana jest do pracowników aktualnie zatrudnionych w PGL LP oraz osób, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 02.04.2020

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Nadleśnictwa Lubliniec , ul. Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na stanowisko Podleśniczego” lub też przesyłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na stanowisko Podleśniczego” na adres:

Nadleśnictwo Lubliniec
ul. Myśliwska 1
42-700 Lubliniec

w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze.pdf
Załącznik 1 - Lubliniec.pdf
Załącznik 2 - Lubliniec.pdf
Załącznik 3 - Lubliniec.pdf